Vervolg privacy statement
     Kaatsvereniging “Melle Veenstra” te Hilversum                                     1919 -2019
Historie Ereleden FBA en KNKB Competitie/Leden Eregalerie Actualiteit
Onze leden komen uit Hilversum, Utrecht, Baarn, Maarssen, Zeist, Almere..... doet u ook mee !
Home Home Vorig blz verslag
4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt? Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond ( Federatie voor Buitenafdelingen) en de landelijke bond ("KNKB"). Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNKB. Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u dit melden aan de secretaris van de Vereniging. Geen commercieel gebruik De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming. Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens is de Vereniging niet verantwoordelijk voor de foutieve verwerking in de ledenadministratie van de Vereniging danwel de KNKB. Bewaren van persoonsgegevens De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als de wet vereist 5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd? De Vereniging neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 6. Verwijzingen naar andere websites De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen. 7. Uw privacy rechten U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.Verwijdering van uw persoons gegevens kan tot gevolg hebben dat uw lidmaatschap van de Vereniging niet kan worden gecontinueerd.U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens 8. Wijzigingen van het privacybeleid Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie. 9. Contact Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging.
e mail sturen indien u lid wilt worden van de club