De Erevoorzitters van de kaatsvereniging : “Melle Veenstra” Home
     Kaatsvereniging “Melle Veenstra” te Hilversum        1919 -2021(Met koninklijke erkenning)
Historie Ereleden FBA en KNKB Competitie/Leden Eregalerie Actualiteit
Onze leden komen uit Hilversum, Utrecht, Baarn, Maarssen, Zeist, Almere..... doet u ook mee !
1. A. Oosterbaan, een van de oprichters van de vereniging in 1919 is de allereerste voorzitter van onze vereniging van 1919-1922. Hij werd in 1922 benoemd tot erevoorzitter van de kaatsvereniging. 2. G. Struiksma is vanwege zijn 14 jaar als 2e secretarisschap/ materiaalman (van 1941-1955), zijn penningmeesterschap (van 1955-1967) en vanwege zijn voorzitterschap van de vereniging (van 1969-1974) in 1975 benoemd tot erevoorzitter van de kaatsvereniging. 3. Tijdens het schrijven van het jubileumboek ter gelegenheid van ons 90 jarig bestaan (1919-2009)  en het op een rij zetten van de bestuursleden stuiten wij op een bestuurslid die gezien zijn inzet alle anderen in onze ogen heeft overtroffen. Hij is namelijk van 1928-1968 bestuurslid geweest. Het betreft J. Grouwstra. Vandaar dat wij als bestuur hebben besloten om hem postuum te benoemen tot erevoorzitter van de vereniging.
De Ereleden van de kaatsvereniging : “Melle Veenstra”
1. K. Fennema was voorzitter van de vereniging in de periode vlak na de 2e wereldoorlog (van 1947-1949). Hij was medeorganisator van het grote jubileumtoernooi (30 jarige bestaan in 1949) in Hilversum waar alle toppers vanuit Friesland op afkwamen. Hij wordt in 1950 genoemd tot erelid. 2. Jac Postma was een van de medeoprichters van de vereniging en was bestuurslid van 1932-1971. Werd benoemd in 1972 3. J. Dorhout was bestuurslid van 1937-1942 en was lid van de vereniging van 1927-1976. Werd benoemd in 1976 4. Jelle Postma zat in het bestuur van 1969-1990 en schreef jubileumboek bij 75 jarige bestaan vereniging. Werd benoemd in 1991 5. A. Knol kwam in 2001 in bezit van het bondsinsigne van de KNKB. Hij was van 1972-1997 actief geweest op de Friese kaatsvelden als scheidsrechter. Hij leidde in 25 jaar tijd twee keer de PC in Franeker en 5 keer de Freule in Wommels. Hij zat ook 25 jaar in het bestuur van de kaatsvereniging Melle Veenstra (van 1976-2001). Hij werd in 2003 benoemd tot erelid en hij werd vanwege zijn inzet voor de regelementencommissie in 2004 benoemd tot lid van verdienste van de KNKB. in 2011 werd de knkb 50+ wedstrijd naar hem           vernoemd. Die wedstrijd heet voortaan de A.Knol wedstrijd. 6. A. Wijnalda werd in 2009 tijdens onze jaarlijkse petanqueavond benoemd tot erelid van de kaatsvereniging (bestuurslid van 1991 tot heden) en ze kreeg door de voorzitter van de KNKB persoonlijk het bondsinsigne van de KNKB opgespeld. 7.      Hendrik Visbeek is in ons jubileumjaar 2019 benoemd als erelid tijdens de petanque avond. Hij is sinds 2001 secretaris, dus al 18 jaar.          Hij had atijd aangegeven de vereniging te brengen tot aan het 100 jarige jubileum.
Home Ereleden