Privacy statement van de kaatsvereniging Melle Veenstra te Hilversum dd mei 2018
     Kaatsvereniging “Melle Veenstra” te Hilversum        1919 -2021(Met koninklijke erkenning)
Historie Ereleden FBA en KNKB Competitie/Leden Eregalerie Actualiteit
Onze leden komen uit Hilversum, Utrecht, Baarn, Maarssen, Zeist, Almere..... doet u ook mee !
Home Home Vorig blz privacystatement
Vervolg privacystatement
Privacy Statement van de Kaatsvereniging Melle Veenstra te Hilversum 1. Introductie De Kaatsvereniging Melle Veenstra  (de "Vereniging") is de beheerder van de website www.Melleveenstra.nl In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging. De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 2. Welke gegevens worden verzameld? Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit (zoals naam, geslacht en geboortedatum) en contactgegevens (zoals e-mailadres en adresgegevens). 3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt? De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot i. om contact met u te kunnen opnemen; ii. om u informatie te sturen; iii. het organiseren van kaatswedstrijden; iv. het bijhouden van uitslagen en standen; v. het faciliteren en bevorderen van deelname aan kaatswedstrijden. het bijhouden van een ledenadministratie; het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden; het voldoen aan wettelijke verplichtingen.