JUBILEUMACTIVITEITEN IN HET JAAR 2019 TIJDENS ONS 100 JARIGE JUBILEUM WAREN ZEER GESLAAGD
     Kaatsvereniging “Melle Veenstra” te Hilversum        1919 -2021(Met koninklijke erkenning)
Historie Ereleden FBA en KNKB Competitie/Leden Eregalerie Actualiteit
Onze leden komen uit Hilversum, Utrecht, Baarn, Maarssen, Zeist, Almere..... doet u ook mee !
Home Home
Ons jubileum jaar willen we als volgt vorm gaan geven met de hieronder benoemde activiteiten die wij als bestuur gaan organiseren: Zaterdag 11 mei 2019 aanvang 10 - 11 uur : Jubileum receptie - Op de Velden van de Hurricanes , jagerspaadje 32 in Loosdrecht Wij nodigden u allen uit om met ons tijdens deze receptie onder het genot van een kop koffie en gebak het 100 jarige jubileum van onze kaatsvereniging Melle Veenstra te vieren. Onze voorzitter heeft tijdens deze bijeenkomst het jubileumboek 100 jaar bestaan van kv Melle Veenstra officieel uitgereiktaan de aanwezige ereleden en aan de wethouder sport van de gemeente Hilversum de heer Floris Voorink. Aansluitend starte de kaatswedstrijd waarbij alle kaatsers vanuit Nederland aan mochten deelnemen. Kortom leden van de Federatie van Buitenafdelingen, onze eigen leden, kaatsers uit Friesland van de KNKB en veel oud leden die in het verleden lid zijn geweest van onze vereniging deden mee. We nodigden hen met name uit om aanwezig te zijn. Er werd gekaatst in drie poules die op sterkte werden ingedeeld. Kortom iedereen kaatste tegen iemand met dezelfde kaats capaciteiten. De prijzen bestonden uit grote levensmiddelen pakketten en medailles met inscriptie 1919-2019 kv melle veenstra. Er waa een springkussen aanwezig voor de allerkleinsten zodat het zoals vanouds weer een echt familie gebeuren was. Hendrik Visbeek en Cees Punter kregen Het bondsinsigne opgespeld. De voorzitter van de knkb overhandigde nog een 100 jarige kaatsvlag. Na afloop was er een chinees buffet. kan worden. Zaterdag 6 juli 2019 - aanvang 10.00 uur organiseerden wij het NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VOOR CLUBTEAMS VOOR SENIOREN 50 JAAR EN OUDER De wedstrijd werd gehouden op de sportvelden van de Hurricanes - Jagerspaadje 32 in Loosdrecht. Vandaag werd ook het jubileumboek overhandigd en met dank aan Anneke en Marinus. Ieder jaar organiseert onze vereniging de Appie Knol partij, een door elkaar lotenwedstrijd voor senioren van 50 jaar en ouder. Appie Knol is ons erelid die indertijd, een kleine 30 jaar geleden deze wedstrijd naar Hilversum heeft gehaald. Vandaar dat de wedstrijd aan zijn naam is gekoppeld. Omdat onze vereniging dit jaar zijn 100 jarige jubileum vierde wilden we als bestuur er een speciale wedstrijd van maken. Vandaar dat de KNKB het Nederlands Kampioenschap dit jaar aan ons was toebedeeld. Vele verenigingen stuurden hun afdelingspartuur richting Hilversum. Naast de gebruikelijke wandborden met inscriptie heeft onze trouwe sponsor en erelid voor de 1e prijswinnaars een extra prijs ter beschikking gesteld. Zilveren kaatsballen aan een lint met inscriptie. Naast deze wedstrijd organiseerdem we een door elkaar loten wedstrijd (opstapwedstrijd) omdat we het belangrijk vinden dat als kaatsers uit Friesland of uit andere plaatsen in Nederland richting Hilversum afreizen zij minimaal twee keer kunnen kaatsen. Om kwart voor 10 sprak de voorzitter op het veld de aanwezige kaatsers toe ivm ons 100 jarige jubileumviering dit jaar. Ook tijdens deze wedstrijd zijn een aantal prominenten uitgenodigd zoals lokaal bestuur, ereleden en club van 10. De burgemeester was aanwezig en gaf aan dat het de koning had behaagd om de kaatsvereniging Melle Veenstra een koninklijke erkenning toe te kennen vanwege het 100 jarige jubileum. Een mooie medaille en oorkonde. Ons eigen team verloor in de 1e ronde van Beetgum maar Thom Ringia won de krans vervolgens in de opstapwedstrijd. Winsum werd nederland Kampioen. Onze Ledenwedstrijden organiseren we natuurlijk ook weer zoals vanouds enwel op de volgende avonden - aanvang steeds om 19.00 uur op de velden van de Hurricanes - jagerspaadje 32 in Loosdrecht. op dinsdag 4 juni organiseerdem we een ledenwedstrijd met als inzet de koningsprijs de Melle Veenstra bokaal - deelname vrij voor een ieder op dinsdag 25 juni organiseerden we het Paartje kaatsen met een zachte bal waarbij een duo zich kan opgeven - Het is oorspronkelijk in het leven geroepen om een goede kaatsers te koppelen aan een beginnende kaatser zodat men kon wennen en het spel kon leren. Meestal kaatsten onze leden dan met hun eigen partner of zoon of dochter om te laten zien welke sport men beoefende. Komt allen. op dinsdag 20 augustus organiseren we onze 2e ledenwedstrijd met mooie prijzen ivm ons jubileum - deelname vrij voor een ieder. Het bestuur hoopt dat u massaal aanwezig zult zijn tijdens onze jubileumactiviteiten dit jaar en wenst u veel kaatsplezier toe.