JUBILEUMACTIVITEITEN IN HET JAAR 2019 TIJDENS ONS 100 JARIGE JUBILEUM
     Kaatsvereniging “Melle Veenstra” te Hilversum                                     1919 -2020
Historie Ereleden FBA en KNKB Competitie/Leden Eregalerie Actualiteit
Onze leden komen uit Hilversum, Utrecht, Baarn, Maarssen, Zeist, Almere..... doet u ook mee !
Home Home
Ons jubileum jaar willen we als volgt vorm gaan geven met de hieronder benoemde activiteiten die wij als bestuur gaan organiseren: Zaterdag 11 mei 2019 aanvang 10 - 11 uur : Jubileum receptie - Op de Velden van de Hurricanes , jagerspaadje 32 in Loosdrecht Wij nodigen u allen uit om met ons tijdens deze receptie onder het genot van een kop koffie en gebak het 100 jarige jubileum van onze kaatsvereniging Melle Veenstra te vieren. Onze voorzitter zal tijdens deze bijeenkomst het jubileumboek 100 jaar bestaan van kv Melle Veenstra officieel uitreiken aan de aanwezige ereleden en aan de wethouder sport van de gemeente Hilversum de heer Floris Voorink. Aansluitend zal de kaatswedstrijd beginnen waarbij alle kaatsers vanuit Nederland aan mogen deelnemen. Kortom leden van de Federatie van Buitenafdelingen, onze eigen leden, kaatsers uit Friesland van de KNKB en hopelijk veel oud leden die in het verleden lid zijn geweest van onze vereniging. We nodigen hen met name uit om aanwezig te zijn. Er wordt gekaatst in drie poules die op sterkte zullen worden ingedeeld. Kortom u kaatst tegen iemand met dezelfde kaats capaciteiten. De prijzen zullen bestaan uit grote levensmiddelen pakketten en mogelijk medailles met inscriptie 1919-2019 kv melle veenstra. Er wordt gekeken of er tijdens de wedstrijd een springkussen aanwezig kan zijn voor de allerkleinsten zodat het zoals vanouds weer een echt familie gebeuren kan worden. Zaterdag 6 juli 2019 - aanvang 10.00 uur organiseren wij het NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VOOR CLUBTEAMS VOOR SENIOREN 50 JAAR EN OUDER De wedstrijd wordt gehouden op de sportvelden van de Hurricanes - Jagerspaadje 32 in Loosdrecht. Ieder jaar organiseert onze vereniging de Appie Knol partij, een door elkaar lotenwedstrijd voor senioren van 50 jaar en ouder. Appie Knol is ons erelid die indertijd, een kleine 30 jaar geleden deze wedstrijd naar Hilversum heeft gehaald. Vandaar dat de wedstrijd aan zijn naam is gekoppeld. Omdat onze vereniging dit jaar zijn 100 jarige jubileum viert wilden we als bestuur er een speciale wedstrijd van maken. Vandaar dat de KNKB het Nederlands Kampioenschap dit jaar aan ons heeft toebedeeld. Wij hopend dat vele verenigingen hun afdelingspartuur richting Hilversum sturen. Naast de gebruikelijke wandborden met inscriptie heeft onze trouwe sponsor en erelid voor de 1e prijswinnaars een extra prijs ter beschikking gesteld. Zilveren kaatsballen aan een lint met inscriptie. Naast deze wedstrijd organiseren we een door elkaar loten wedstrijd (opstapwedstrijd) omdat we het belangrijk vinden dat als kaatsers uit Friesland of uit andere plaatsen in Nederland richting Hilversum afreizen zij minimaal twee keer kunnen kaatsen. Om kwart voor 10 zal de voorzitter op het veld de aanwezige kaatsers toespreken ivm ons 100 jarige jubileumviering dit jaar. Ook tijdens deze wedstrijd zijn een aantal prominenten uitgenodigd zoals lokaal bestuur, ereleden en club van 10. Onze Ledenwedstrijden organiseren we natuurlijk ook weer zoals vanouds enwel op de volgende avonden - aanvang steeds om 19.00 uur op de velden van de Hurricanes - jagerspaadje 32 in Loosdrecht. op dinsdag 4 juni organiseren we een ledenwedstrijd met als inzet de koningsprijs de Melle Veenstra bokaal - deelname vrij voor een ieder op dinsdag 25 juni organiseren we het Paartje kaatsen met een zachte bal waarbij een duo zich kan opgeven - Het is oorspronkelijk in het leven geroepen om een goede kaatsers te koppelen aan een beginnende kaatser zodat men kon wennen en het spel kon leren. Meestal kaatsten onze leden dan met hun eigen partner of zoon of dochter om te laten zien welke sport men beoefende. Komt allen. op dinsdag 20 augustus organiseren we onze 2e ledenwedstrijd met mooie prijzen ivm ons jubileum - deelname vrij voor een ieder. Het bestuur hoopt dat u massaal aanwezig zult zijn tijdens onze jubileumactiviteiten dit jaar en wenst u veel kaatsplezier toe.
Actualiteit