Prijzen KNKB 50+ wedstrijd op 10 MEI 2014 waren ter waarde van 950 euro
     Kaatsvereniging “Melle Veenstra” te Hilversum                                     1919 -2019
Historie Ereleden FBA en KNKB Competitie/Leden Eregalerie Actualiteit
Onze leden komen uit Hilversum, Utrecht, Baarn, Maarssen, Zeist, Almere..... doet u ook mee !
Home Home
Sfeer impressie vorige jaren
DE APPIE KNOL 50+ WEDSTRIJD MET SUPER PRIJZEN KOMT ALLEN NAAR HILVERSUM
Uitslagen van knkb in 2013
Op zaterdag 10 mei 2014 vond weer onze traditionele Appie Knol partij plaats voor de kaatsers van 50 jaar en ouder. Wij hadden een mooie lijst van 31 kaatsers die de tocht naar Hilversum hadden gemaakt. Wij daarentegen hadden als tegenprestatie 5 prijzen in de aanbieding. horloges en levensmiddelen. Alhoewel de regen af en toe met bakken uit de lucht kwam vallen, bleven de kaatsers opgewekt en het veld lag er prima bij. Kortom onder leiding van scheidsrechter A. Knol werd het een mooie kaatsdag met veel spannende uitslagen. De winnaars waren uiteindelijk Jan vd Meulen , Franeker; Douwe Broersma, Midlum en Ludwig Seerden uit Franeker. Zij wonnen in de finale met 5-2 en 6-4 van Piet de Groot Midlum, Tjeerd Bouma Leeuwarden en Jan Veenstra uit Apeldoorn. De derde prijs was voor Eddy Sjollema Harlingen en de bijgelote Sipke Hiemstra Easterein en Anne Siderius Boazum. De 1e verliezersronde ging naar Berend Smit Uithoorn, Johannes Siegersma Berlikum en Anne de Groot uit Veenwouden. De 2e verliezersrond ging naar Piet Bierma Dronten, Henk Nesse Pingjum en Siebe marra uit Dronrijp. Wij kijken terug op een mooie kaatsdag en wilt u meer foto's zien kijkt u dan op de volgende site : foto’s kaatsen
Foto’s album