Privacyregelement en de nieuwe AVR
     Kaatsvereniging “Melle Veenstra” te Hilversum        1919 -2021(Met koninklijke erkenning)
Historie Ereleden FBA en KNKB Competitie/Leden Eregalerie Actualiteit
Onze leden komen uit Hilversum, Utrecht, Baarn, Maarssen, Zeist, Almere..... doet u ook mee !
Home Home Vorig blz verslag
Vervolg
Er is een privacystatement opgesteld door het bestuur van de kaatsverenging. Tevens is er een schrijven gegaan naar alle leden, donateurs met de volgende tekst: Geacht lid van de kaatsvereniging Melle Veenstra, Op 25 mei 2018 wordt de wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gehandhaaft. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). zie eventueel https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe- europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg Alle bedrijven, organisaties en verenigingen krijgen er mee te maken. Ook onze kaatsvereniging ontkomt hier niet aan. Het bestuur van de kaatsvereniging heeft hiervoor een Privacy statement opgesteld. (deze is opvraagbaar bij de secretaris) en in een bijlage aan alle leden en donateurs toegezonden. Tevens is deze afgedrukt op de volgende bladzijden. klik hieronder op vervolgbutton. Op de competitieavonden zullen de instemmingsformulieren worden uitgedeeld in de hoop dat een ieder die ondertekend teruggeeft aan het kaatsbestuur. Voor degene die niet op de competitieavonden aanwezig zijn, is in de bijlage bij het schrijven wat een ieder lid en donateur heeft ontvangen een instemmingsformulier bijgevoegd. Als het mogelijk is deze dan uitprinten, ondertekenen en inleveren bij het bestuur via een scan van het formulier. Als dit voor u niet mogelijk is, dan is antwoord op de 2 vragen in het instemmingsformulier per e mail ook acceptabel. Als voor het bestuur maar helder is welke keuzes u heeft gemaakt en waar zij rekening mee moet houden. Opmerking: in het privacy statement van de kaatsvereniging Melle Veenstra wordt regelmatig verwezen naar de secretaris van de Vereniging. Deze heeft bij ons de functie van leden administrateur. U kunt bij hem terecht als u iets wilt wijzigen in uw persoonsgegevens. met vriendelijke groeten, Bestuur kaatsvereniging Melle Veenstra