Ledenvergadering op maandag avond7 maart 2017
Bestuur/Contact
Kaatsvereniging “Melle Veenstra” te Hilversum
Historie Ereleden FBA en KNKB Competitie/Leden Eregalerie Actualiteit
Onze leden komen uit Hilversum, Utrecht, Baarn, Maarssen, Zeist, Almere..... doet u ook mee !
Home Mail ons Home Gastenboek Vervolgverslag Ledenvergadering
FACEBOOKPAGINA
Secretariaat: H.T. Visbeek, Houtrustweg 34, 8084 CD 't Harde Verslag van de ledenvergadering gehouden op dinsdag 07 maart 2017 bij Marinus Grond in Houten Aanwezig:l Cees Punter (voorzitter), Hendrik Visbeek (secretaris), Anneke Wijnalda(penningmeester) Marinus Grond (besstuurslid) en de leden Franke Ferwerda, José Grond-Postma en Gerben Jan de Vries.  Laatstgenoaemde melde zich aan als lid en werd zoals door de Voorzitter betaamt hartelijk welkom geheten Opening en vaststelling agenda Vergadering wenst s.v.z. Webside FBA aan de agenda  toe te voegen.De rest van de agendapunten worden ongewijzigd vastgesteld. Mededelingen                                                     Uitnodiging huldiging sportkampioenen op 9 maart 2017  in de burgerzaal van het gemeentehuis te Hilversum. De volgende leden hebben zich afgemeld:Akke Bakker. Elly Stienstra, Pieter Vogels , Auck Boersma, Albert Knol, Albert de Boer  en Henk Bles. Er is door Cees een verzoek gercht aan Louise van de Hurricanes oer de beschikbaarheid van de velden op 6 mei 2017. Sponsoring KNKB sen50 +d.e.l. Ab Knol partij in onderhandeling kransen is geregeld.Behoudens  lange autoritten in het donker,gaat het goed met Ab. Hij hoopt 6 mei langs te komen. Ab heeft bij Hendrik kaarten voor de P.C aangevraagd..Club van 10 is uitgebreid tot 12 deenemers met de aanmelding van Julia Grond                                                                                                                                                              Hendrik heeft een verzcoek gericht aan Tetman van der Meulen Wedstrijdcoördinatorvan de KNKB om duidelijkheid te krijgen over de data van de KNKB sen 50+ partij  in 2018 en de jubileum partij Kampioenschap Afdeling senioren 50+ in 2019 Ingekomen stukken Notulen voorjaarsvergadering FBA; Notulen Algemene Ledenvergadering KNKB;Uitnodiging van Gemeente  Hilversum huldiging Sport kampioenen2016 op 9 maart 2017;De keatsfreon uitgave voor leden van het kaatsmuseum; KNKB wedstrijdagenda 2017; KNKB-ledenlijst KV Melle Veenstra  per 01-01-2017; Verslag Ledenvergadering 2016. Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd. Jaarverslagen 2016. Jaarverslag algemeen.Onder kopje FBA wedstrijden pagina 1 Den Helder vervalt .Wageningen toevoegen; 90 tal leden wijzigen in 106 tal. Zinsnede KV Melle Veenstra met de spelers......tot en met 'zijn verkozen'vervalt. Laatste alinea individuele successen Site Ferwerda 8 punten i.p.v 6 punten Hiermee werd het verslag verder goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris Hendrik Visbeek.