Ten behoeve van ons jubileumboek hebben we alle bestuursleden vanaf 1919 tot heden in kaart gebracht !
     Kaatsvereniging “Melle Veenstra” te Hilversum        1919 -2021(Met koninklijke erkenning)
Historie Ereleden FBA en KNKB Competitie/Leden Eregalerie Actualiteit
Onze leden komen uit Hilversum, Utrecht, Baarn, Maarssen, Zeist, Almere..... doet u ook mee !
Home Bestuursleden gedurende de periode 1951 -  1982 Home
jaartal 1e voorzitter     2e vz / alg. plv          penningm     1e secret/mat 2e secret/mat 1919 A. Oosterbaan   J. Elgersma          D. van der Witte   A. Gerbranda R. Beetstra 1920 A. Oosterbaan   P de kies/ vd Witte        A. Gerbranda      P. Noordenbos R. Beetstra 1921 A. Oosterbaan   S. Bijl                     A. Gerbranda      P. Noordenbos R.Visser 1922 A. Oosterbaan   S. Bijl                     A. Gerbranda      Jac de Vries R.Visser 1923 R. Visser     W vd Bijl                     A. Gerbranda      Jac de Vries 1924 R. Visser     S. Bijl                     A. Gerbranda      W vd Bijl             jac de Vries 1925 R. Visser     S. Bijl                     A. Gerbranda      W vd Bijl             jac de Vries 1926 R. Visser     S. Bijl                     A. Gerbranda      G.Hofstra             M.Veenstra 1927 R. Visser     S. Bijl                     A. Gerbranda      M.Veenstra   H. Zondervan 1928 W vd Bijl     J. Grouwstra          A. Gerbranda      M.Veenstra   H. Zondervan 1929 W vd Bijl     J. Grouwstra          A. Gerbranda      M.Veenstra   H. Zondervan 1930 W vd Bijl     J. Grouwstra          A. Gerbranda      S Bijl              H. Zondervan 1931 W vd Bijl     J. Grouwstra          A. Gerbranda      H. Zondervan   S. Bijl 1932 W vd Bijl     Jac. Postma          A. Gerbranda      H. Zondervan   J. Grouwstra 1933 W vd Bijl     Jac. Postma          A. Gerbranda      H. Zondervan   J. Grouwstra 1934 W vd Bijl     J. Lodema                     A. Gerbranda      Jac. Postma   J. Grouwstra 1935 H. Zondervan     J. Lodema                     A. Gerbranda      Jac. Postma   J. Grouwstra   1936 H. Zondervan     J. Lodema                     A. Gerbranda      Jac. Postma   J. Grouwstra 1937 R. Visser     J. Grouwstra          Th. Dijkstra      Jac. Postma   J. Dorhout 1938 R. Visser     J. Grouwstra                  Th. Dijkstra      Jac. Postma   J. Dorhout 1939 R. Visser     J. Grouwstra           Th. Dijkstra      wn. Th.Dijkstra   J. Dorhout 1940 R.Visser     J. Grouwstra           J. Dorhout      Jac. Postma 1941 R.Visser     J. Grouwstra           J. Dorhout      Jac. Postma   G. Struiksma 1942 R. Visser     J. Grouwstra           J. Dorhout      Jac. Postma   G. Struiksma 1943 R. Visser     J. Grouwstra           wnd J. Postma    Jac. Postma   G. Struiksma 1944 R. Visser     J. Grouwstra           wnd J. Postma    Jac. Postma   G. Struiksma 1945 R. Visser     J. Grouwstra           wnd J. Postma    Jac. Postma   G. Struiksma 1946 R. Visser     J. Grouwstra           wnd J. Postma    Jac. Postma   G. Struiksma 1947 K. Fennema     J. Grouwstra           T. Dijkstra      Jac. Postma   G. Struiksma 1948 K. Fennema     J. Grouwstra           T. Dijkstra      Jac. Postma   G. Struiksma 1949 K. Fennema     J. Grouwstra           T. Dijkstra      Jac. Postma   G. Struiksma 1950 Eijgelaar     J. Grouwstra           T. Dijkstra      Jac. Postma   G. Struiksma
Melle Veenstra was naast kaatser ook bestuurslid van 1926 - 1929
A. Oosterbaan in het dagelijkse leven politieman was een van de oprichters van de vereniging. Hij was voorzitter van 1919 - 1922