APPIE KNOL PARTIJ VOOR 50 + KAATSERS EN DE FBA WEDSTRIJD DEL en OPEN AFD KAMPIOENSCHAP?
     Kaatsvereniging “Melle Veenstra” te Hilversum        1919 -2021(Met koninklijke erkenning)
Historie Ereleden FBA en KNKB Competitie/Leden Eregalerie Actualiteit
Onze leden komen uit Hilversum, Utrecht, Baarn, Maarssen, Zeist, Almere..... doet u ook mee !
Home Club van 10
Algemene pagina info knkb en fba afgelopen jaren
Wedstrijd op 12 mei 2018 - (Na afgelastingen vanwege Corona is deze weer op zaterdag 14 mei 2022) We hebben onze wedstrijd gehouden op de velden van de hurricanes in Loosdrecht en dat is ons zeer goed bevallen. Het was zonnig weer en er is spannend gekaatst  Er was een knbk 50+, FBA Afdeling, del Aen B klasse. De volgende kaatsers gingen met een prijs naar huis.
MEER FOTO’S BEKIJKEN KLIK DAN HIER
Ludwig Seerden, Jan van der Meulen en Henk Woppenkamp 1e prijs, Johannes Siegersma, Jan de Jong en Henk Porte 2e prijs, Ype Tiemersma, Harmen Tjalling Holwerda en Gerrie Otter 1e verliezersronde. KV Flevoland Dronten Sybren Feenstra, Ludy Limburg en Willem Rienks 1e prijs afdeling, KV Melle Veenstra Site Ferwerda, Marinus Grond en Franke Ferwerda 2e prijs afdelingscompetitie. Roel Westerhof, Boukje Houtsma en Ferre Wijnstra 1e A klasse, Douwe Jouke Yntema, Jose Grond en Hidde Boersma 2e A klasse. Gerben Staphorsius en Sjoerd Veenstra 1e B klasse, Sieger Siderius en Kees Sikkema 2e B klasse