APPIE KNOL PARTIJ VOOR 50 + KAATSERS EN DE FBA WEDSTRIJD DEL en OPEN AFD KAMPIOENSCHAP?
     Kaatsvereniging “Melle Veenstra” te Hilversum        1919 -2021(Met koninklijke erkenning)
Historie Ereleden FBA en KNKB Competitie/Leden Eregalerie Actualiteit
Onze leden komen uit Hilversum, Utrecht, Baarn, Maarssen, Zeist, Almere..... doet u ook mee !
Home Home
Algemene pagina info knkb en fba afgelopen jaren
Wedstrijd op 7 mei 2016 We hebben onze wedstrijd gehouden op de velden van de hurricanes in Loosdrecht en dat is ons zeer goed bevallen. Volgend jaar hebben we de toezegging dat we daar weer kunnen spelen. Na een spannende strijd en zonnige dag gingen de volgende kaatsers met een prijs naar huis.
MEER FOTO’S BEKIJKEN KLIK DAN HIER
1e prijs: Roel Venema, Piet de Groot en Anne de Groot 2e prijs: Eddy Sjollema, Sipke Hiemstra en Wibe Hoitenga 3e prijs: Johan Sikkema, Gerrie Otter en Hendrik Eringa 1e verl : Jan Volbeda, Henk Porte en Jan de Boer
mb: kv Melle Veenstra, Marinus Grond en Siete en Franke Ferwerda mo: Kv Amsterdam, Kees Adema en Thomas en Marcus Frietema rm: prijswinnaars FBA del : Peter Veltman en Fokje Siderius, Berend Smit en Tony Gijswijt, Boukje Houtsma en Harmen T Holwerda