APPIE KNOL PARTIJ VOOR 50 + KAATSERS EN DE FBA WEDSTRIJD DEL ?
     Kaatsvereniging “Melle Veenstra” te Hilversum                                     1919 -2019
Historie Ereleden FBA en KNKB Competitie/Leden Eregalerie Actualiteit
Onze leden komen uit Hilversum, Utrecht, Baarn, Maarssen, Zeist, Almere..... doet u ook mee !
Home Home
Algemene pagina info knkb en fba afgelopen jaren
Wedstrijd op 9 mei 2015 We hebben onze wedstrijd gehouden op de velden van de hurricanes in Loosdrecht en dat is ons zeer goed bevallen. Volgend jaar hebben we de toezegging dat we daar weer kunnen spelen. Na een spannende strijd wisten 4 drietallen een horloge te winnen. Zie foto’s hieronder:
MEER INFORMATIE
1e prijs: henk woppenkamp, roel Sijbesma en Gerrie Otter 2e prijs: Eddy Sjollema, Jan de Boer en Douwe Broersma 3e prijs: Roel Venema, Sipke Hiemstra en Jan Veenstra 1e verl : Bauke Posthuma, Jan de Jong en Wibe Hoitenga
Bij de FBA waren er een A en B klasse
rb: Gerben, Marcus en Wessel mb: Marinus, Peter, Rob rm: Gerrit, Sybren en Berend ro: Jose, Nynke en Tom