1e ledenwedstrijd gehouden op 27 mei 2014
     Kaatsvereniging “Melle Veenstra” te Hilversum        1919 -2021(Met koninklijke erkenning)
Historie Ereleden FBA en KNKB Competitie/Leden Eregalerie Actualiteit
Onze leden komen uit Hilversum, Utrecht, Baarn, Maarssen, Zeist, Almere..... doet u ook mee !
Home Home
SUCCESSEN IN 2013 SUCCESSEN IN 2014
Er waren tien kaatsers afgekomen op de ledenwedstrijd en elly stienstra als toeschouwster. Er werden 2 drietallen en 2 tweetallen gemaakt die de strijd tegen elkaar aanbonden. Er werd zeer spannend gekaatst en de verschillen waren klein. Na de 1e twee rondes kon in principe iedereen nog aanspraak maken op de 1e of 2e prijs die bestonden uit manden met levensmiddelen. De eindstand was omstreeks 21.15 uur alsvolg: 1.  Franke Ferwerda en Akke Bakker   18 eersten voor en 11 eersten tegen 2.  Wessel Ferwerda, Stephan Hoekstra, Nynke Brandsma   18 eersten voor en 13 eersten tegen 3.  Cees Punter, Jose Postma, Albert de Boer  13 eersten voor  en 14 eersten tegen 4.  Marinus Grond en Hendrik Visbeek   11 eersten voor en 18 eersten tegen. Wij ontmoeten een ieder graag weer tijdens het pearkekeatsen of tijdens de competitieavonden op donderdag.
2e ledenwedstrijd