CLUB 10 VAN DE KV MELLE VEENSTRA
     Kaatsvereniging “Melle Veenstra” te Hilversum        1919 -2021(Met koninklijke erkenning)
Historie Ereleden FBA en KNKB Competitie/Leden Eregalerie Actualiteit
Onze leden komen uit Hilversum, Utrecht, Baarn, Maarssen, Zeist, Almere..... doet u ook mee !
Home Home
Op deze site willen wij u graag verwelkomen voor onze CLUB VAN 10. In de algemene ledenvergadering werd besloten om deze club op te richten om zo meer donateurs te kunnen werven. Wij mikken op die mensen die het kaatsen buiten Friesland een warm hart toedragen en hiervoor jaarlijks een bedrag willen doneren van 10 euro. Meer mag ook natuurlijk. U krijgt hiervoor terug een uitnodiging om aanwezig te zijn bij onze wedstrijd op 11 mei 2019 en al onze leden vergaderingen. Daarnaast krijgt u een uitnodiging voor onze jaarlijkse petanque avond begin januari 2021 en al onze activiteiten in 2021 en daarnaast krijgt u jaarlijks een nieuwsbrief. Ook krijgt u de beschikking over het jubileumboek 100 jaar kv Melle Veenstra. In het verleden werd daarnaast uw naam hieronder vermeld als lid van de club 10 van de KV Melle Veenstra. Alleen mag dat niet meer in het kader van de AVG sinds komende 25 mei 2018. Dus vandaar dat we de namen hebben weggehaald. Wij willen als vereniging ook zorgvuldig omgaan met de privacy van onze leden. Is uw belangstelling gewekt mail dan naar de secr kaatsvereniging Melle Veenstra
SUCCESSEN IN 2017 APPIE KNOL WEDSTRIJD